slika  
     
... ...
Информации за eduroam


Почетна
За eduroam
За МАРНет
eduroam.org


     
... ...
Информации за корисниците

Конфигурација на IdP/SP Упатсва за крајни корисници Контакти


eduroam Македонија

Почнувајќи од Јуни 2009 и Македонската академска научно-истражувачка (МАРНет) мрежа е членка на eduroam конфедерацијата. За сега, безжичната мрежа во Ректоратот на УКиМ, како и на Природно-математичкиот факултет во Скопје го овозможуваат eduroam сервисот. Тоа значи дека корисниците на овие мрежи имаат пристап до безжичните мрежи на сите други членки на eduroam конфедерацијата со користење на истите креденции.

За технички подесувања на вашиот лап-топ или друг мобилен уред погледнете го краткото упатство или контактирајте го одговорниот во Вашата институција.
ВЕСТИ

18.11.2010    ПРВ eduroam ТРЕНИНГ ЗА ЧЛЕНКИТЕ НА УКиМ

ipv6 ready