slika  
     
... ...
Информации за eduroam


Почетна
За eduroam
За МАРНет
eduroam.org


     
... ...
Информации за корисниците

Конфигурација на IdP/SP Упатсва за крајни корисници Контакти


Конфигурирајте eduroam на Вашиот компјутер
  Инсталирање на потребниот софтвер:

   1. Преземете ја инсталацијата на SecureW2 тука
   2. Започнете ја инсталацијата со кликнување на преземената датотека
   3. Притиснете Next и прифатете ги условите (I agree)
   4. Одберете ја TTLS компонентата и кликнете Install
   5. За завршување на инсталацијата потребно е да го рестартирате компјутерот
  Конфигурирање на Wireless Network Connection:

   1. Во Control Panel изберете Network Connections
   2. Десен клик на Wireless Network Connection
   3. Селектирајте го Wireless Networks табот и кликнете Add... за да ја додадете eduroam мрежата
   4. Внесете SSID eduroam и во Association табот одберете WPA2/AES, а ако Вашата мрежна картичка не ја поддржува оваа енкрипција тогаш одберете WPA/TKIP
   Забелешка: Ако не може да одберете некоја од овие енкрипции, најверојатно треба да инсталирате WPA patch за XP SP2 (што не е потребно за XP SP3)
   5. Во Authentication табот одберете Secure W2 TTLS како EAP-тип и кликнете Properties
   6. Кликнете Configure. Се појавува мени за конфигурирање на SecureW2
  Конфигурирање на SecureW2:

   Изберете Configure на профилот DEFAULT:

    slika

   Изберете ги опциите како што е прикажано на сликите, при што ќе го внесете Вашето корисничко име наместо корисничкото име test:

    slika

    slika

    slika

    slika
ipv6 ready